មានការប្រើថ្នាំក្នុងមន្ទីរពេទ្យ (ជំងឺទឹកនោមផ្អែម ជំងឺថ្លើម ជំងឺផ្តាសាយ ។ល។) - サンインターナショナルクリニック|カンボジアの日系病院

មានការប្រើថ្នាំក្នុងមន្ទីរពេទ្យ (ជំងឺទឹកនោមផ្អែម ជំងឺថ្លើម ជំងឺផ្តាសាយ ។ល។)

– យើងធ្វើការ ណែនាំអំពីការគ្រប់អារហារ ដែលផលិត ជាតិស្ករ ច្រើន នៅក្នុងឈាម របស់អ្នក ជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ សម្រាប់ អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែម ត្រូវបានថែរក្សារ ដោយគ្រូពេទ្យ ជំនាញទឹក នោមផ្អែម តាមស្តង់ដារជប៉ុន។
– យើងធ្វើការវិភាគរក មេរោគថ្លើម ដែលមានច្រើន នៅក្នុងក្រុង ភ្នំពេញ, ការរកឃើញកាន់ឆាប់ផ្តល់ការ ការពារព្យាបាល កាន់តែ លឿន។
– យើងការពារទប់ស្កាត់ និងព្យាបាលជម្ងឺ ដែលមានក្នុងជិវិត រស់នៅ (ដូចជា ឡើងឈាម, ឡើងជាតិខ្លាញ់, ខូចជាលិកាខួរក្បាល, ជម្ងឺបេះដុង និងលើសទម្ងន់) ដែលឋិតក្នុង គុសសម្គល់។
– ប្រើឧបករណ៍ពិនិត្យ តាមចក្ខុវិស័យ ដូចជាកុំព្យូទ័រ ពិនិត្យ កម្រិតឈាម ហើយជាការ ដឹកនាំជីវិតរស់នៅ ប្រចាំថ្ងៃ អោយបាន ហ្មត់ចត់ផងដែរ។

ជិវៈប្រវត្តិ និងឥទ្ធិពលសង្គម

ផ្នែកត្រចៀក ច្រមុះ និងបំពងក

– យើងពិនិត្យផ្នែកខាងក្នុង ត្រចៀក ច្រមុះ និងបំពង់ក ដែលមាន ប្រសិទ្ធិភាពគឺ ដោយប្រើឧបករណ៍ អូទូឡារី អ៊ីនដូស្កូប
– យើងអាចធ្វើការវះកាត់ ដូចជា ពងខ្ទុះឬសាច់ពក ក្នុងមួយថ្ងៃបាន ដោយប្រើអ៊ីនដូស្កូប បច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបង្អស់
– យើងមានព្យាបាលជម្ងឺដែលកើត ដោយសារ ប្រតិកម្មផ្សេងៗ (allergy) ដូចជា ជម្ងឺរលាក ច្រមុះ។

ជិវៈប្រវត្តិ និងឥទ្ធិពលសង្គម

ផ្នែកឆ្អឹង

– យើងធ្វើការព្យាបាលជម្ងឺឈឺចាប់ ដូចជា សរសៃ និងសន្លាក់។ យើងក៏មាន ព្យាបាលជម្ងឺ ដូចជារលាកសាច់ដុំ និងបញ្ហាឆ្អឹង។
– ដោយយោងតាម កម្រិតនៃការឈឺចាប់ យើងធ្វើការ ទប់ស្កាត់ ដោយប្រើថ្នាំចាក់បំបាត់ ការឈឺចាប់។

ជិវៈប្រវត្តិ និងឥទ្ធិពលសង្គម

ថ្នាំសម្រាប់ក្រពះនិងពោះវៀន

– យើងធ្វើការវិភាគនិងព្យាបាល ដូចជាដំបៅ ក្រពះរលាកបំពង់ អាហារ រលាកក្រពះរ៉ាំរ៉ៃ ដោយ ជាតិអាស៊ីត ទល់លាមករ៉ាំរ៉ៃ និងរោគរាករុស។
– យើងពិនិត្យ មហារីកបង្កដោយជាតិ អាស៊ីត ដើម្បីនិងជម្ងឺមហារីក ក្រពះអោយកាន់ តែឆាប់។
– យើងធ្វើការពិនិត្យវិភាគ និងព្យាបាលដោយប្រើ បច្ចេកវិទ្យា អ៊ីនដូស្កូប ចុងក្រោយបង្អស់។

ជិវៈប្រវត្តិ និងឥទ្ធិពលសង្គម

យើងផ្តល់ការព្យាបាលប្រព័ន្ធ រំលាយអាហារ ដោយប្រើអ៊ីនដូស្កូបដែលមាន លើកទីមួយនៅ កម្ពុជា។ វាជាបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបង្អស់ សម្រាប់ការព្យាបាល ដែលមានការឈឺចាប់ តិចតួចបំផុត។

ពេទ្យកុមារ

– វិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសកុមារ ដែលមានបទ ពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំ និងមានទំនួលត្រូវក្នុងការពិនិត្យ និងព្យាបាល។
– យើងធ្វើការព្យាបាលជម្ងឺ ដោយអមជាមួយ គ្រូពេទ្យជំនាញ ផ្សេងៗទៀត។