គ្រូពេទ្យជនជាតិជប៉ុន និង គិនុប្ឋជនជាតិជប៉ុន ធ្វើការជាមួយអ្នកជានិច្ច
មានក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសជនជាតិជប៉ុន និងគិលានុបដ្ឋជនជាតិជប៉ុន ដែលមាននៅសាន់អ៊ិនធើណាស៊ឺនណ ល គ្លិនិក ដើម្បីផ្ដល់សេវ៉ាថែទាំសុខភាព, លើកតម្បូងនៅកម្ពុជា។​ មានឯកទេសដូចជា៖ ផ្នែកវិជ្ជសាស្រ្តទូទៅ, ផ្នែក ត្រចៀក ច្រម៉ុះ បំពុងក, ផ្នែកឆ្អឹង, ផ្នែកកុម៉ា,​ ផ្នែកចំណិអាហារ, ផ្នែកប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ​ ក្រពះ ពោះវៀន, ផ្នែកចាក់ថ្នាំបង្ការវ៉ាក់ស៊ាំង, ផ្នែកពិនិត្យសុខភាពទូទៅ។
កាលវិភាគ : វិច្ឆិកា ២០១៩
នេះគឺជាកាលវិភាគរបស់មន្ទីរពេទ្យនិងវេជ្ជបណ្ឌិតសំរាប់ខែនេះ។ សូមចុចប៉ូតុង ‘’ណាត់ជួប’’ នៅលើថ្ងៃដែល លោកអ្នកចង់ធ្វើការណាត់ជួប។

GP : General Practice/Internal Medicine(総合診療科/内科)

PD : Dermatology/Plastic surgery(皮膚科・形成外科)

DG : Department of Gastroenterology(消化器科)

GY : Gynecology(婦人科)

PE : Pediatrics(小児科)

OR : Orthopedics(整形外科)

ENT : Ear, Nose, Throat(耳鼻咽喉科・アレルギー疾患)

UR : Urology(泌尿器科)

PS : Psychosomatic medical(心療内科)

OP : Ophthalmology(眼科)

OTH : Other

ឯកទេស
Department Doctor
វេជ្ជសាស្ត្រទូទៅ Dr.Araki(ជប៉ុន),Dr.Yamamoto(ជប៉ុន), Dr.Hirata (ជប៉ុន),Dr.Somary(ខ្មែរ), Dr.Bunthorn(ខ្មែរ), Dr Bora(ខ្មែរ)
ត្រចៀក​, ច្រមុះ និងបំពុងក Dr.Kubo(ជប៉ុន)
ជម្ងឺប្រត្តិកម្ម Dr.Kubo(ជប៉ុន)
ឆ្អឹង Dr.Araki(ជប៉ុន)
សង្គ្រោះបន្ទាន់ Dr.Naoki Yamamoto(ជប៉ុន)
ឯកទេសផ្នែកសន្តំខាងវះកាត់ Dr.Usui(ជប៉ុន), Dr Hirata(ជប៉ុន)
ឯកទេសផ្នែកកុមារ និង ផ្នែករោគស្រ្តី Dr.Somary(ខ្មែរ)
ផ្នែកចិត្តសាស្រ្ត Dr Hirata(ជប៉ុន)
ជ្រើសរើសបុគ្គលិក
ការជ្រើសរើសគ្រូពេទ្យ និង គិលានុបដ្ឋាយិការ

ជាមួយនឹងការរីកធំនៃនាយកដ្ឋានការព្យាបាលនេះការជ្រើសរើសគ្រូពេទ្យ នឹង គិលានុបដ្ឋាយិកា។
មាតិកាផ្ដល់ការងារ
- គ្រូពេទ្យ: ថ្នាំ (រួមទាំងការអនុវត្តទូទៅ, ការអនុវត្តន៍ការឆ្លងមេរោគ) ឯកទេស បំពង់ក និងជំងឺកុមារ
- គិលានុបដ្ឋាយិកា
លក្ខខណ្ឌ័កាតព្វកិច្ច
- ការងារពេញម៉ោងឬក្រៅម៉ោង
លក្ខខណ្ឌ័ពាក្យស្នើសុំ
- មិនមានបញ្ហាក្នុងសញ្ជាតិ។
- ការមានបទពិសោធមិនតិចជាងប្រាំឆ្នាំ។
- មានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការបំពេញភារកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកើនផងដែរ។
- តំបន់អ្នកជំងឺដែលជាចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែង។
- ឆន្ទៈចំពោះការអនុវត្តន៍របស់ប្រទេសកើនឡើងនេះ។

យើងទទួលយកការសាកសួរ នឹងដាក់ពាក្យនៃក្រុមហ៊ុន BOW LAB Co.,Ltd. ជាដៃគូររបស់ Medical consulting company Co., Ltd.