មានការប្រើថ្នាំក្នុងមន្ទីរពេទ្យ (ជំងឺទឹកនោមផ្អែម ជំងឺថ្លើម ជំងឺផ្តាសាយ ។ល។)
- យើងធ្វើការ ណែនាំអំពីការគ្រប់អារហារ ដែលផលិត ជាតិស្ករ ច្រើន នៅក្នុងឈាម របស់អ្នក ជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ សម្រាប់ អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែម ត្រូវបានថែរក្សារ ដោយគ្រូពេទ្យ ជំនាញទឹក នោមផ្អែម តាមស្តង់ដារជប៉ុន។
- យើងធ្វើការវិភាគរក មេរោគថ្លើម ដែលមានច្រើន នៅក្នុងក្រុង ភ្នំពេញ, ការរកឃើញកាន់ឆាប់ផ្តល់ការ ការពារព្យាបាល កាន់តែ លឿន។
- យើងការពារទប់ស្កាត់ និងព្យាបាលជម្ងឺ ដែលមានក្នុងជិវិត រស់នៅ (ដូចជា ឡើងឈាម, ឡើងជាតិខ្លាញ់, ខូចជាលិកាខួរក្បាល, ជម្ងឺបេះដុង និងលើសទម្ងន់) ដែលឋិតក្នុង គុសសម្គល់។
- ប្រើឧបករណ៍ពិនិត្យ តាមចក្ខុវិស័យ ដូចជាកុំព្យូទ័រ ពិនិត្យ កម្រិតឈាម ហើយជាការ ដឹកនាំជីវិតរស់នៅ ប្រចាំថ្ងៃ អោយបាន ហ្មត់ចត់ផងដែរ។
ជិវៈប្រវត្តិ និងឥទ្ធិពលសង្គម
ឥទ្ធិពលនៃជម្ងឺ របស់ប្រជាជន នៅក្នុង ក្រុងភ្នំពេញ បានរាលដាល ពីជម្ងឺឆ្លង ទៅជាជម្ងឺរ៉ាំរ៉ៃ ដោយខ្វះខាត់ គ្រូពេទ្យឯកទេស និងស្ថាប័នវេជ្ជសាស្ត្រ ដែលអាចវិភាគ ការព្យាបាល ផ្តល់ថ្នាំត្រឹមត្រូវ និងណែរនាំពី របៀបរស់នៅ អោយបានត្រឹមត្រូវ។ យើងក៏មាន ផ្តល់នូវ ការព្យាបាល ចំពោះជម្ងឺរ៉ាំរ៉ៃ ផងដែរ។
ផ្នែកត្រចៀក ច្រមុះ និងបំពងក
- យើងពិនិត្យផ្នែកខាងក្នុង ត្រចៀក ច្រមុះ និងបំពង់ក ដែលមាន ប្រសិទ្ធិភាពគឺ ដោយប្រើឧបករណ៍ អូទូឡារី អ៊ីនដូស្កូប
- យើងអាចធ្វើការវះកាត់ ដូចជា ពងខ្ទុះឬសាច់ពក ក្នុងមួយថ្ងៃបាន ដោយប្រើអ៊ីនដូស្កូប បច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបង្អស់
- យើងមានព្យាបាលជម្ងឺដែលកើត ដោយសារ ប្រតិកម្មផ្សេងៗ (allergy) ដូចជា ជម្ងឺរលាក ច្រមុះ។
ជិវៈប្រវត្តិ និងឥទ្ធិពលសង្គម
ប្រើប្រាស់អ៊ីនដូស្កូប សម្រាប់ការ តាមដាន ថែរក្សារ ការព្យាបាល និងការវះកាត់ ត្រចៀក ច្រមុះ បំពង់ក ដែលមាន លើកទីមួយ នៅកម្ពុជា។ យើងធ្វើ ការព្យាបាលបែបនេះ គឺមានផល ប៉ះពាល់ដល់ រាង្គកាយ និងការឈឺចាប់ តិចតួចបំផុត ធៀបទៅ និងការព្យាបាលធម្មតា។
ផ្នែកឆ្អឹង
- យើងធ្វើការព្យាបាលជម្ងឺឈឺចាប់ ដូចជា សរសៃ និងសន្លាក់។ យើងក៏មាន ព្យាបាលជម្ងឺ ដូចជារលាកសាច់ដុំ និងបញ្ហាឆ្អឹង។
- ដោយយោងតាម កម្រិតនៃការឈឺចាប់ យើងធ្វើការ ទប់ស្កាត់ ដោយប្រើថ្នាំចាក់បំបាត់ ការឈឺចាប់។
ជិវៈប្រវត្តិ និងឥទ្ធិពលសង្គម
ដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយ យើងអាច ព្យាបាលការឈឺចាប់ ដូចជា ឈឺសន្លាក់រ៉ាំរ៉ៃ។ យើងព្យបាល អោយអ្នកជ្ងឺ ចំណាយពេលមួយថ្ងៃ អោយបានស្រួល នៅមន្ទីរពេទ្យ។
ថ្នាំសម្រាប់ក្រពះនិងពោះវៀន
- យើងធ្វើការវិភាគនិងព្យាបាល ដូចជាដំបៅ ក្រពះរលាកបំពង់ អាហារ រលាកក្រពះរ៉ាំរ៉ៃ ដោយ ជាតិអាស៊ីត ទល់លាមករ៉ាំរ៉ៃ និងរោគរាករុស។
- យើងពិនិត្យ មហារីកបង្កដោយជាតិ អាស៊ីត ដើម្បីនិងជម្ងឺមហារីក ក្រពះអោយកាន់ តែឆាប់។
- យើងធ្វើការពិនិត្យវិភាគ និងព្យាបាលដោយប្រើ បច្ចេកវិទ្យា អ៊ីនដូស្កូប ចុងក្រោយបង្អស់។
ជិវៈប្រវត្តិ និងឥទ្ធិពលសង្គម
យើងផ្តល់ការព្យាបាលប្រព័ន្ធ រំលាយអាហារ ដោយប្រើអ៊ីនដូស្កូបដែលមាន លើកទីមួយនៅ កម្ពុជា។ វាជាបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបង្អស់ សម្រាប់ការព្យាបាល ដែលមានការឈឺចាប់ តិចតួចបំផុត។
ពេទ្យកុមារ
- វិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសកុមារ ដែលមានបទ ពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំ និងមានទំនួលត្រូវក្នុងការពិនិត្យ និងព្យាបាល។
- យើងធ្វើការព្យាបាលជម្ងឺ ដោយអមជាមួយ គ្រូពេទ្យជំនាញ ផ្សេងៗទៀត។
ជិវៈប្រវត្តិ និងឥទ្ធិពលសង្គម
យើងនឹងផ្តល់ការព្យាបាលដ៏ល្អឥតខ្ចោះមួយដោយ សហការជាមួយវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស ជំនាញផ្នែក ជម្ងឺកុមារផ្សេង៊ៗទៀត។